Energi

Følg dit energiforbrug eller energiproduktion direkte fra Homescreen Visility DashBoard.

Fordele

Energi _4

Følg det aktuelle el forbrug eller produktion direkte fra Visility DashBoard Homescreen. Flere undersøgelser pejer netop på en centralt placeret skærm som den bedste løsning for at opnå energibesparelser ved ændring af vaner. Det er information som skal være nemt tilgængeligt og samtidig må det heller ikke være anmasende. Og samtidig kan du gøre gøre noget ved forbruget direkte fra skærmen da målingerne er dugfriske.

Visility DashBoard understøtter op til 6 målere. Det kan f.eks. være en måler for det samlede forbrug i boligen og en anden som viser produktionen fra solcellerne på taget.

Betjeningsvejledning

 Widget

Homescreen ikonet viser den sidst valgte måler og viser aktuelt forbrug / produktion i kroner/time.

Tryk på Homescreen ikonet for at åbne applikationen.

 Forbrug

 I venstre side vælges den ønskede måler. Øverste tekst summerer dagens forbrug i kroner. Grafen viser den akkumulerede værdi for pågældende time time i kWh

 Produktion

 Visning af produktion fra solcelle.

Konfiguration

Energi måleren fungerer ved opsamling af pulser fra bi-måler som tilkobles en IHC Input 24 indgang.

Det anbefales at bruge en bimåler som giver 100 pulser for hver kWh da det giver en passende hurtig opdatering uden at IHC systemet bliver stresset af for mange mange pulser. Det er også vigtigt at bimåleren giver en puls som er lang nok til at IHC systemet registrerer pulsen. Den skal være mindst 50 ms. Kontakt evt. LK kundeservice for kompatible målere. Information om en ABB måler der kan bruges kan downloades her.

  

 Energi _visual

I IHC Visual projektet indsættes Visility Funktionsblok 10.2.30 for hver måler. Indgangen fra bi-måleren forbindes til funktionsblokken. Det ønskede navn angives i []. Antallet af pulser fra bi-måleren per 1 KwH indstilles.

Den ønskede farve som den vil optræde i Visility DashBoard applikationen kan evt. indstilles.

 

 Energi _db

Endelig skal energi visualiseringen aktiveres på Visility DashBoard. Her indtastes også el prisen.

 

Husk:

IHC Controlleren opdateres med IHC Visual projektet.

SceneDesign projektet opdateres med IHC Visual projektet og Visility DashBoard opdateres med det opdaterede SceneDesign projekt.