Genvex ventilation

Intelligent styring af ventilationen

Fordele

Genvex _logo

Integration mellem Genvex ventilationen (Genvex anlæg med Optima250 og Modbus) og IHC. Med Visility Genvex applikationen er det nu muligt at styre ventillationen fra IHC. F.eks. kan setpunktet fra varmestyringen kobles til Genvex applikationen således at de 2 systemer altid kører efter samme temperatur.

Andre muligheder er f.eks.:

  • Kør med lavere ventillation om natten og spar energi og sænk støjniveau.
  • Høj ventillation når toillettet benyttes (PIR eller lys aktiveret).
  • Lav ventillation når der ikke  er nogen hjemme for at spare energi.
  • Høj ventillation når der er gæster for at sikre et godt indeklima.
  • Øget indblæsning og ingen udsugning ved madlavning - dette hjælper den forurenede luft til at finde vej gennem emhætten og begrænser lugtgener fra madlavningen.

Funktioner som vil forbedre indeklima, øge komforten og spare penge.

Betjeningsvejledning

Der er ikke nogen betjening på Visility DashBoard ud over den som der evt. laves med IHC SceneDesign. Betjeningen er således afhængig af hvordan det konfigureres. 

Nedenstående er et eksempel på hvordan det kan laves. (skærmbillede kan hentes under downloads.

Scenedesign Eks

Konfiguration

Koblingen mellem IHC og Genvex anlægget foregår via Visility DashBoard på Modbus. Der skal et parsnoet kabel (2 ledere) mellem Visility DashBoard og Genvex Optima designpanelet. På Visility DashBoard tilsluttes et specielt stik med 10 cm korte ledninger som leveres fra Visility. Dette forlænges op til 20 meter og forbindes til anlægget på tilslutning C3 (Rød) og C2 (Sort).

Genvex _tils

Tilslutning på Genvex Optima pin C3 og C2.

 

Dash Board EXT2

Stikket tilsluttes Visility DashBoard i tilslutning mærket EXT2.

Genvex _modbus

Via Optima design panel skal MODBUS kommunikation aktiveres i Mode 2, svarende til baudrate 19200 og modbus adresse skal sættes til 30.

Genvex _konfig

På Visility DashBoard skal Ventilation applikationen enables under Applikationer.

Genvex _log

I loggen kan forbindelsen kontrolleres. Hvis Failcount tæller op er der fejl i kommunkationen og forbindelsen må kontrolles.  

 IHC Konfiguration

I IHC projektet indsættes Visility Funktionsblok 10.2.44 Visility Genvex.

Genvex _visual

IHC projektet overføres til IHC Controlleren og til DashBoard via et SceneDesign projekt. Efter genstart vil DashBoardet nu lade IHC systemet og Nilan styringen tale sammen.

Som det kan ses i figuren er det muligt at tænde / slukke anlægget. Ventilationstrinnet kan styres, f.eks. ved at koble disse fra Sluk alt eller godnat.

Det ønskede temperatur setpunkt kan styres, f.eks. fra en varmestyringsblok fra IHC Varmestyring.

Fra Genvex blokken fås tilstand om anlægget er tændt eller slukket. Det aktuelle setpunkt. Aktuelt ventillationstrin. Hvis Genvex anlægget er udstyret med fugtsensor kan det aktuelle fugt niveau aflæses. 

AlarmState udgangen vil være On såfremt anlægget melder en fejl, f.eks. at filteret skal skiftes. 

De enkelt ventilatortrin kan konfigureres individuelt og Genvex anbefaler at trin 3 bruges som emhætte funktion hvor indblæsningen øges og udsugningen standses. Denne funktion kan f.eks. aktiveres via et Input 230Volt som registrerer om emhætten kører. En lille hjælpefunktion kan give en puls til indgangen for Vent3 når emhætten aktiveres.

Mulighederne er mange med fleksibiliteten i denne styring.