Information

Få information fra dit smarte hjem leveret smukt fra Libratones højttalere.

Fordele

Med Visility DashBoard har du godt overblik over dit smarte hjem, men hvorfor ikke lade dit smarte hjem selv fortælle når der er nyt. 

Zip

Er du på terrassen kan du tage dørklokken med.

Eller en kunstig hund der bjæffer når den udendørs PIR aktiveres for at holde ubudne gæster væk.

Visility InfoSpeaker kan nemt konfigureres med en række foruddefinerede lyde.

Betjeningsvejledning

Funktionen afhænger af hvordan dit smarte hjem er sat sammen.

Konfiguration

I IHCVisual indsættes en Visility funktionsblokke, 10.2.39 for hver InfoSpeaker som ønskes.

Visual _infospeaker

Under indstillinger vælges de ønskede lyde og lydniveau. Når InfoX indgangen sættes on (puls) vil informationen afspilles på højttaleren.

Under konfiguration af DLNA højttaleren gives højttaleren et navn. Dette navn skal stå i de firkantede paranteser for at sammenkæde funktionsblokken med højttaleren.

I Visility DashBoard loggen vises hvilke DLNA højttalere som er fundet og deres navn hvis ikke man kender navnet.

For den kreative kan funktionsblokke tilpasses med flere lyde og lydniveau som tilpasses situationen.

Har man et Sonos anlæg i forvejen er det også muligt at benytte disse, men musikken vil blive afbrudt når der afspilles fra InfoSpeaker.