Nilan Ventillation

Få styr på ventilationen

Fordele

 

 Nilan

Kontroller ventilationen (Nilan anlæg med CTS 602) fra IHC programmeringen. Med Nilan applikationen er det nu muligt at styre ventilationen fra IHC. F.eks. kan setpunktet fra varmestyringen kobles til Nilan applikationen således at de 2 systemer kører efter samme temperatur.

Andre muligheder er f.eks.:

  • Kør med lavere ventilation om natten
  • Høj ventillation når toillettet benyttes (PIR eller lys aktiveret)
  • Lav ventilation når der ikke  er nogen hjemme.
  • Høj ventilation når der er gæster
  • Øget indblæsning ved madlavning - dette hjælper den forurenede luft til at finde vej gennem emhætten. 

Funktioner som vil øge komforten og spare penge

Betjeningsvejledning

Der er ikke nogen betjening på Visility DashBoard ud over den som der evt. laves med IHC SceneDesign. Betjeningen er således afhængig af hvordan det konfigureres. 

Nedenstående er et eksempel på hvordan det kan laves. (skærmbillede kan hentes under downloads.

Scenedesign Eks

Konfiguration

Koblingen mellem IHC og Nilan anlægget foregår via Visility DashBoard på Modbus. Der skal et parsnoet kabel (2 ledere) mellem Visility DashBoard og Nilan anlægget. På Visility DashBoard tilsluttes et specielt stik med 10 cm korte ledninger som leveres fra Visility. Dette forlænges op til 20 meter og forbindes til anlægget på tilslutning 2 (Rød) og 3(Sort).

Nilan Tilsutning

Tilslutning på Nilan CTS602 CN7 pin 2 og 3.

Nilan

På nogle anlæg er konnecter trukket ud.

Dash Board EXT2

Stikket tilsluttes Visility DashBoard i tilslutning mærket EXT2.

Genvex _konfig

På Visility DashBoard skal Nilan applikationen enables under Applikationer.

Log

I loggen kan forbindelsen kontrolleres. Hvis Failcount tæller op er der fejl i kommunkationen og forbindelsen må kontrolles. Kommunikationen på Nilan styringen er klar fra fabrik og indstillingerne må ikke være ændret. Dvs. Modbus adresse 30 og baudrate 19200.

 IHC Konfiguration

I IHC projektet indsættes Visility Funktionsblok 10.2.34b Visility Nilan CTS602.

Nilan _fb

IHC projektet overføres til IHC Controlleren og til DashBoard via et SceneDesign projekt. Efter genstart vil DashBoardet nu lade IHC systemet og Nilan styringen tale sammen.

Som det kan ses i figuren er det muligt at tænde / slukke anlægget. Der kan skiftes mellem de tre overordnede tilstande Heat/Cool og Auto. Ventillationstrinnet kan styres, f.eks. ved at koble disse fra Sluk alt eller godnat.

Det ønskede temperatur setpunkt kan styres.

Nilan -ihcvarme

 Denne kan f.eks. styres fra IHC varmestyringen.

Fra Nilan blokken fås tilstand om anlægget er tændt eller slukket. Det aktuelle setpunkt. Aktuelt ventillationstrin. Hvis CTS602 styringen er udstyret med fugtsensor kan det aktuelle fugt niveau aflæses. 

AlarmState udgangen vil være On såfremt anlægget melder en fejl, f.eks. at filteret skal skiftes. 

Indgangen FuncInlet aktiverer brugerfunktionen øget indblæsning som er nyttig ved madlavning således at den forurede luft tvinges gennem emhætte. For at denne funktion kan benyttes skal Indgangen på Nilan styringen for brugervalg aktiveres permanent med en lus. Det er terminal 5/6 på CN12.