Overvågning

Få overblik over ejendommen.

Fordele

Camera _7

Med Visility DashBoard er det muligt at vise op til 4 IP kameraer.

Betjeningsvejledning

Camera _1

Med Kamera applikationen til Visility DashBoard kan de tilkoblede kameraer følges direkte på Visility DashBoard Homescreen.

Hvis der er valgt et enkelt kamera vises dette kontinuerligt på forsiden af DashBoard ellers vises alle kameraer på skift. Hvis Visility DashBoard går i "timeout" standses opdateringen. 

 

Camera _2

Med Visility DashBoard applikationen er det muligt at vise billeder fra op til 4 kameraer. Når applikationen åbnes kan det enkelte kamera vælges eller der kan vælges en tilstand hvor alle kameraer vises.

Visningen kan også styres via IHC, f.eks. ved et ringetryk ved døren eller en bevægelses melder.

Det er også muligt at betjene op til 2 IHC funktioner direkte fra applikations vinduet. Det gør det nemt f.eks. at tænde lyset udenfor inden man åbner for døren.

 

Konfiguration

Opsætningen af Kamera applikationen foretages med webbrowser på Visility DashBoard under sektionen Applikationer / Camera. Visility DashBoard henter stilbilleder i formatet jpeg og som understøttes af de fleste IP kameraer. Med denne metode er det tilmed muligt at bruge offentlige webkameraer, f.eks. trafik overvågning. 

 

Camera _4

For hver kamera angives url hvorfra billede kan hentes samt titel. I ovenstående eksempel kommer billedet fra et offentligt webkamera. Hvordan denne url ser ud er individuel for det enkelte kamera.

Hvis kameraerne kræver bruger / password kan det angives samlet for alle. 

 

Camera _5

En smutvej til at finde denne url er at højreklikke på det ønskede stilbillede i en browser, vælge properties hvor url kan kopieres fra.

 

En url fra et Axis kamera kan se således ud:

http://10.29.1.42/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640x480

 

Integration med IHC

Hvis der ønskes integration med Camera applikationen benyttes funktionsblokken Visility Camera 10.2.25.

 

Camera _6

Hvilket kamera som vises kan styres med IHC funktionsblokken. Med CloseView indgangen kan applikationen lukkes, f.eks. vha. en Timer funktion.

De to udgange aktiveres når der trykkes på skærmen og kan bruges til at tænde lys eller f.eks. åbne en port. En eller begge udgange kan fjernes fra funktionsblokken hvis de ikke benyttes og vil så heller ikke optræde på DashBoard.

Husk at opdatere IHC controller med projektet samt at opdatere Visility DashBoard med det opdatere SceneDesign projekt.

 

Eksempler fra forskellige kamera typer

Asoni model 619MIR

http://192.168.1.5/GetImage.cgi?Size=640x480

Acti kameraer:

http://192.168.1.5/cgi-bin/encoder?USER=Admin&PWD=123456&SNAPSHOT=N640x480,100

Se også dokument fra Acti

 IQeye kameraer:

http://192.168.1.5/now.jpg?wdw=640&wdh=480

Se også dokument fra IQeye

 Vivotek:

http://192.168.1.5/cgi-bin/viewer/video.jpg

Visning fra Synology SurveillanceStation

Her skal det enkelte kamera som ønskes vist have følgende form:

http://192.168.1.17:5000/webapi/SurveillanceStation/camera.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=1&cameraId=1&_sid=

Hvor IP adressen erstattes af aktuel adresse og cameraId ændres til det ønskede kamera, 1- 64.

Brugernavn og password skal også indtastes.