Scenarier

Vælg den rette lyssætning og luk gardiner ved enkelt valg af scenarie.

Fordele

Skab den rette stemning direkte fra Visility DashBoard. 

Scenarie _3

Betjeningsvejledning

 

Scenarie _1

Tryk på ikonet for det ønskede scenarie på Visility DashBoard homescreen.

Scenarie _2

Nu kan det ønskede scenarie vælges direkte.

Konfiguration

I IHC Visual projektet indsættes funktionsblok 10.2.27 Visility Scenarie Stue eller 10.2.33 Visility Scenarie Køkken.

Scenarie _4

Forbind funktionsblokken til produkterne som skal indgå i scenariet. Enten med Scenarie udgangene eller via de almindelige udgange.

Hvis scenarierne også skal kunne aktiveres fra f.eks. et svagtrømstryk forbindes disse til indgangene. Ikoner for de enkelte scenarier kan evt. tilpasses under indstillinger.

Endelig skal det ønskede navn som det optræder på Visility DashBoard angives i firkantede paranteser.

Husk at sende projekt til IHC Controller. Opdaterer IHC SceneDesign projektet og uploade til Visility DashBoard.