Sonos

Visility DashBoard integration med Sonos musiksystem

Fordele

Sonos musiksystemet giver dig adgang til hele din pc-musiksamling og tusindvis af internet-radiostationer inkl. en lang række DAB-kanaler. Du bliver også klar til kommende online-musiktjenester, som vil give dig millioner af musiknumre lige ved hånden. Brugervenligheden på Sonos er helt i top, og du kan hurtigt og nemt kombinere dig frem til en Sonos-løsning, der giver dig trådløs musik i hele huset.

Sub Family _Large

 

Visility DashBoard giver dig mulighed for at integrere Sonos systemet med IHC. Her er nogle muligheder for integration:

 

Sonos _ihcremote

Benyt en IHC fjernbetjening til de mest brugte funktioner, f.eks. volume op/ned. Næste eller forrige nummer, Play / Pause.

 

Bad

I badeværelset kan bevægelsesensoren selv tænde for musikken. Volume mm. kan så evt. også justeres med et IHC svagstrømstryk.

 

Terasse

På terrassen - betjening med IHC tryk evt. beskyttet med membran dæksel. Husk at tage Sonos højttaleren med ind i tøjrvejr.

 

Slukalt

Når du tager hjemmefra er musikken med i Sluk alt. 

Skræm tyven væk med din Sonos hund. Gem en lydfil af en gøende hund som en Sonos favorit. Når det ringer på døren eller måske allerede når en bevægelsesmelder i indkørslen registrerer gæster aktiveres hunden.

Sonos _app

Betjening på Visility DashBoard. 

Mulighederne ved integrationen til Sonos via Visility DashBoard udvides løbende.

Betjeningsvejledning

Sonos kan enten betjenes direkte fra Visility DashBoard App eller som det konfigureres fra IHC.

App

Konfiguration

Integrationen mellem Sonos og IHC fungerer ved at Visility DashBoard er tolk mellem de to systemer. Komminikationen sker over LAN netværket. 

Sonos _setup

Koblingen til de enkelte zoner og IHC sker ved navngivningen af Rummet.

For hver Sonos musik zone der ønskes styret indsættes Visility funktionsblok 10.2.32.

Visual Blok

 

I Funktionsblok navnet angives samme navn som Sonos rummet i firkantede klammer.

De enkelte styringsindgange konfigureres til IHC produkter eller andre funktionsblokke. I ovenstående eksempel er der en fjernbetjening til volume, næste nummer, forrige nummer samt en tryk der skifter mellem Play og Pause.

Derudover slukkes musikken når boligen forlades, ved slut alt og godnat.

Det er selvfølgelig også muligt at konfigurere en betjening på en plantegning eller lignende med IHC SceneDesign. Her kan Output reesourcer vise om musikken er i gang, volume niveau / mute.

 

Nu sendes IHC projekt til IHC controller og IHC SceneDesign projektet opdateres med IHC Visual projektet og Visility DashBoard opdateres.

Som det sidste skal Sonos services enables på Visility DashBoard.

 

Sonos _db

IHC integrationen må kun enables på et DashBoard for samme zone.

Når services enables søger Visility DashBoard efter Sonos zoner med samme navne som angivet i IHC projektet.

 

Sonos _db _log

I Visility DashBoard loggen meldes en fejl hvis zones ikke kunne findes. Log siden viser også aktuel tilstand for de enkelte Zonos zoner.

Aktivering af Sonos Favoritter

I Sonos systemet er det muligt at gemme et eller flere numre i favoritter. Det kan være musik på NAS'en eller fra en musik streamingstjeneste eller en radiostation. 

Disse favoritter kan startes ved først at vælge index på den ønskede favorit (FavoriteIndex). Den første favorit svarer til index = 0. Når index er valgt sættes indgangen SetFavorit kortvarigt on/off.

I Visility Funktionsblok biblioteket er en hjælpe funktionsblok som man kan bruge for hver enkelte favorit man ønsker at kunne aktivere. Hjælpeblokken (10.2.36 Visility Sonos Scenarie[Fest]) sørger for at aktivere den ønskede Favorit samt at sætte den ønskede volume. Blokken kan også bruges som Widget til forsiden af DashBoard så playlisten kan aktiveres med et tryk direkte fra Visility DashBoard forsiden.

Widget

I nedenstående ses hvordan en 10.2.36 Visility Sonos Scenarie[Fest]  er forbundet til Sonos 10.2.32b Visility SonosPlayer [Stue].

Favorit

Aktivering af ringeklokke mm.

Via funktionsblokken er det muligt at aktivere lydfiler som afspilles i Sonos. Der er 3 indgange som kan konfigureres til hver sin besked.

Info

Den ønskede volume kan indstilles for Info afspilninger. Hvis Sonos allerede spiller vil afspilningen genoptages efterfølgende.

Visility DashBoard MediaApp

Visility DashBoard App'en kommer automatisk frem hvis der er ledige felter på DashBoard forsiden, ellers skal MediaView vælges på den plads som ønskes:

Mediaview