Varmestyring

Overblik over varmen rum for rum med Visility DashBoard.

Fordele

Med Visility DashBoard applikation for varmestyringen er der totalt overblik over temperaturen i de enkelte rum, der er visning for hvorvidt der tilføres varme og der er adgang til setpunkter og ure med evt. natsænkninger. De overordnede tilstande skiftes enkelt og hvis du tager på ferie spørger applikationen dig om forventet tilbagekomst så varmen kan være på komfort niveau inden retur.

Ved at benytte varmestyringen til IHC får du desuden elegante temperatursensorer som matcher de øvrige produkter fra LK.

Betjeningsvejledning

 

Varmestyring _ikon

Homescreen ikonet viser den aktuelle status. Tryk på Homescreen ikonet for at åbne applikationen.  

 

 Varmestyring _1

I venstre side er der adgang til de overordnede tilstande for varmestyringen:

Beboet - normal indstilling.

Ubeboet - det vil sige man er på ferie.

Frostsikret - huset er ubeboet i længere tid, typisk for sommerhuse.

Slukket - varmestyringen er ude af drift.  

 

 Varmestyring _2

Når varmstyringen er i tilstanden Ubeboet eller frostsikret kan der være valgt en dato for hvornår varmetyringen skifter tilbage til Beboet drift. Applikationen vil spørge om dette når der skiftes til Ubeboet eller frostsikret.

Sidste menu punkt giver adgang til ure såfremt der er konfigureret med nat/dag sænkning. 

 

Varmestyring _3

For at redigere et setpunkt for en zone vælges zonen ved at trykke på pilen. 

 

Varmestyring _4

Vælg det ønskede setpunkt for redigering.

Det er stadigt muligt også at få aktuel temperatur vist på oversigtsplaner for hele boligen og evt. setpunkter tilknyttet disse.

 

Konfiguration

Visility DashBoard understøtter funktionsblokken 5.2.01.x - Betjeningspanel, som er den overordnede styring for varmen.  

Varmestyring _5

 

Derudover understøttes funktionsblokkene 5.2.02.x og 5.2.05.x som begge benyttes for en varmezone i boligen. Se LK's vejledninger for hvilken som passer bedst til det aktuelle formål. Forbind sensorer og aktuatorer til zoneblokkene og forbind den overordnede status fra betjeningspanelet til zoneblokkene.

Zones navn på Visility DashBoard angives som [zonenavn] i funktionsblokkens Navn.

Endeligt understøtter Visility DashBoard funktionsblok 5.2.04.x som er ur blok for natsænkning. Uret kan ligeledes navngives ved at angive det ønskede navn i [urnavn] i funktionsblokkens Navn.

IHC Controlleren opdateres med IHC Visual projektet.

SceneDesign projektet opdateres med IHC Visual projektet og Visility DashBoard opdateres med det opdaterede SceneDesign projekt.

 

Varmestyring _6

Endelig skal varmestyringen aktiveres på Visility DashBoard.

I Visility DashBoard loggen kan checkes om funktionsblokkene er fundet.